Masjid An-Nabawi

Masjid An-Nabawi
Rawdah

Monday, November 24, 2008

Sistem ejaan kitab klasik Melayu/Jawi


SEBELUM mengemukakan sistem, bentuk atau corak ejaan kitab Melayu/Jawi Klasik, cabaran dan jawapannya, terlebih dahulu penulis ceritakan sejarah ringkas pengukuhan ejaan kitab Melayu/Jawi.

Selama ini para pengkaji hanya mengenal nama-nama seperti Frederick de Houtman (1599-1602), George Henrik Werndly (1736), William Marsden (1812), R.J.Wilkinson (1902),W.G. Shellabear (1901), Van Ronkel, Robinson, Elbinck, Van de Wall, Pieter Willemsz, R.O. Winstedt, Abdullah Munsyi, Za’aba dan ramai lagi.

Antara sekian banyak nama, hanya peranan ulama-ulama di Mekah atau Asia Barat, terutama Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani selaku orang yang pertama menggarap kitab-kitab Melayu/Jawi sehingga dicetak dan disebarkan secara besar-besaran atas perbelanjaan Kerajaan Turki-Uthmaniyah tidak pernah dibicarakan.

Oleh itu, di sini penulis cuba memperkenalkan pemikiran beliau mengenai tulisan Melayu/Jawi dan sebuah karyanya yang berjudul Daftar Cakap Melayu.

Daftar Cakap Melayu adalah catatan-catatan perkataan-perkataan orang Melayu oleh Sheikh Ahmad al-Fatani tahun 1288 H/1871 M sewaktu beliau memulakan pekerjaan pentashihan kitab di Kaherah, Mekah dan Istanbul.

Naskhah aslinya telah hilang, tetapi yang telah dijumpai sebahagian salinan yang dilakukan oleh salah seorang kadernya, iaitu Haji Muhammad Husein bin Abdul Latif al-Fatani (Tok Kelaba), tahun penyalinan 1354 H/1935 M.

Perkataan-perkataan Melayu menurut abjad Arabiyah dimulai dari huruf alif dan berakhir huruf ya’, juga dengan tambahan empat huruf yang tidak terdapat dalam tulisan Arab itu. Banyak kosa kata klasik yang terdapat dalam daftar Sheikh Ahmad al-Fatani itu tetapi tidak terdapat dalam kamus-kamus yang ada sekarang ini.

Keterampilan beliau dengan Daftar Cakap Melayunya seolah-olah lanjutan daripada Raja Ali Haji yang pernah menghasilkan Kitab Pengetahuan Bahasa, yang pernah diterbitkan oleh Al-Ahmadiah Press, Singapura, tahun 1348 H/1929 M.

Jika dibandingkan ejaan Melayu/Jawi Raja Ali Haji dengan ejaan Sheikh Ahmad al-Fatani adalah tidak banyak bezanya. Ada dua ulama yang berasal dari Riau-Lingga yang sezaman dengan Sheikh Ahmad al-Fatani yang melibatkan diri dalam bahasa Melayu dan aktiviti kajian tulisan Melayu/Jawi. Mereka ialah Raja Haji Muhammad Tahir ibnu Marhum Mursyid dan Sheikh Ahmad bin Muhammad Yunus Lingga.

Karya Raja Haji Muhammad Tahir ialah Rencana Melayu, yang pernah diterbitkan oleh Al-Ahmadiah Press, Singapura, 1928. Sheikh Ahmad bin Muhammad Yunus Lingga pula digelar oleh ulama Sheikh Ahmad al-Fatani sebagai Qus Bahasa Melayu (kemungkinan bermaksud ‘pakar bahasa Melayu’).

Beliau ini banyak membantu Sheikh Ahmad al-Fatani dalam pentashihan kitab di Mekah, penyelidikan pelbagai dialek bahasa dalam dunia Melayu dan lain-lain. Sheikh Ahmad bin Muhammad Yunus Lingga juga menghasilkan beberapa karangan, walaupun bukan membicarakan ejaan dan bahasa. Antaranya ialah Daqaiq al-Akhbar, Hadiqat ar-Raihan, Nashihat Ahl al-Wafa dan lain-lain.

Sesudah mereka, muncul pula Haji Muhammad Husein bin Abdul Latif al-Fatani (Tok Kelaba), yang merupakan tokoh yang terbanyak membuat salinan naskhah-naskhah Melayu. Semua ulama tersebut jauh mendahului Haji Muhammad Said Sulaiman dan Za’aba, kedua-duanya yang banyak disebut oleh pengkaji dalam bidang ini.

Tokoh dari Patani yang sezaman dengan kedua-dua tokoh ini pula adalah salah seorang murid Tok Kelaba iaitu Enche Zainal bin Enche Boh. Karya beliau ialah Lunas Akal, cetakan pertama 1941, nama percetakan tidak dapat dibaca kerana ditulis dalam bahasa Thai.

Dalam buku Lunas Akal diperkenalkan ejaan Melayu/Jawi Klasik. Perkara-perkara yang diperkenalkan ialah:

*Huruf yang diatur dengan bertukar-tukar

*Huruf awal

*Huruf tengah

*Huruf akhir

*Huruf saksi

*Huruf yang tiada boleh disambung di belakang tetapi boleh disambung di hadapan

*Jalan menyambung huruf-huruf

*Angka Arab dan angka Inggeris

*Bunyi Huruf

*Bunyi Huruf berpadu

*Perkataan dua bunyi satu erti

*Perkataan tiga huruf satu erti, dua bunyi di hadapannya pendek

*Perkataan empat huruf

*Perkataan lima huruf

*Perkataan enam huruf

*Pengenalan kejadian kalimah

Kandungan perbicaraan dalam Lunas Akal karya Enche Zainal bin Enche Boh itu mempunyai hubungan erat dengan ejaan Melayu/Jawi Syeikh Ahmad al-Fatani.

Jauh sebelum diterbitkan Lunas Akal itu, perbicaraan dan kandungan hampir sama yang pernah diterbitkan dalam bentuk litografi di Mekah dan Singapura, tanpa menyebut percetakan dan tahun. Sebahagian besar kandungan dalam Lunas Akal termaktub dalam cetakan litografi itu.

Usaha yang agak baru dalam perkembangan penulisan kaedah ejaan Melayu/Jawi dari golongan cerdik pandai Patani ialah diusahakan oleh Ismail Haji Daud yang berasal dari Teluban, iaitu tempat Tok Kelaba menjalankan aktivitinya yang terakhir. Kemungkinan tokoh ini juga ada hubungan dengan Tok Kelaba.

Karya Ismail Haji Daud ialah Perintis Bacaan Buku Satu, dikeluarkan oleh Lujnah al-Madaris, Patani, cetakan pertama sebanyak 3000 naskhah. Dalam buku tersebut dikemukakan beberapa kaedah penulisan Melayu/Jawi. Penulis belum dapat membandingkan secara keseluruhan ejaan yang dikemukakannya, tetapi sepintas lalu jelas beliau tidak meniru ejaan Za’aba atau pun ejaan yang dikemukakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).

Dari segi yang lain, penulis lihat tidak banyak merosakkan ejaan kitab-kitab Melayu/Jawi klasik walaupun barangkali tidak keseluruhannya.

Penulis kembali kepada usaha Sheikh Ahmad al-Fatani yang mana menurut beliau bahawa kaedah bahasa Melayu juga seperti bahasa Arab yang ada susunan nahu dan sarafnya.

Menurut Sheikh Ahmad al-Fatani pula, saraf Melayu ada timbangan kata-kata dengan menggunakan jumlah huruf dan suku kata-suku kata. Titik temu pemikiran bahasa Melayu antara Sheikh Ahmad al-Fatani dengan Raja Ali Haji ialah bahawa sebagaimana bahasa Arab, demikianlah halnya dengan bahasa Melayu tidak terlepas daripada: isim, fi’il dan huruf.

Pengertian huruf pada konteks ini bukan bererti huruf abjad dari alif sampai ya’ atau huruf ‘a’ sampai ‘z’, tetapi adalah menurut istilah yang tersendiri.

Huruf dalam bahasa Melayu dalam konteks ini, di antaranya dapat dipetik dari karya Raja Ali Haji, tetapi tidak dapat dilampirkan contoh-contohnya di sini.

Namun begitu disimpulkan bahawa setiap huruf yang dihuraikan oleh Raja Ali Haji dalam Kitab Pengetahuan Bahasa dengan jelas, ada yang dihuraikan agak panjang dan ada yang singkat saja. Istilah nahu Melayu pada zaman itu dinamakan huruf, tetapi beberapa perkataan disebutkan ada yang dinamakan ‘kata sendi’ menurut istilah sekarang.

Raja Ali Haji menulis bahawa yang dinamakan huruf itu mempunyai persamaan dengan Sheikh Ahmad al-Fatani. Kemudian Sheikh Ahmad al-Fatani berusaha untuk menyeragamkan ejaan kitab-kitab Melayu/Jawi yang berpusat di Asia Barat (Kaherah, Istanbul dan Mekah) dalam hal-hal yang lainnya.

Namun disebabkan pekerjaan itu bersangkut paut dengan teknikal, para pekerja yang tidak mahir, pekerja yang bukan hanya bangsa Melayu saja, maka di sana sini ejaan kitab Melayu/Jawi kadang-kadang juga tak dapat diseragamkan.

Mengenai ini dapat diketahui dari beberapa kalimat beliau, contoh:

1. “Dan adalah kebanyakan orang menyurat sekarang ini memudah-mudah mereka itu dengan tiada ditaruhkan titik padanya kerana memadai mereka itu dengan kerenah membaca jua. Maka yang demikian itu setengah daripada barang yang membawa kesamaran dan kepada payah membaca. Dan meninggalkan hak huruf yang telah dihantarkan oleh yang menghantar dengan kasad hendak membezakan. Dan telah berlaku mengecapkan kitab pada negeri Mekah dan lainnya atas demikian itu, yakni ditinggalkan titik pada (huruf ga) , kerana i’timad mereka itu atas mula-mula naskhah yang meniru mereka itu akan huruf nya pada ketika dituangkan timah buat huruf itu yang tiada bertitik sekelian (huruf ga) nya. Maka sudah beberapa kali perhamba menyatakan bagi tiap-tiap orang yang diperintahkan pekerjaan mengecap kutub (kitab-kitab) pada Mekkah al-Musyarrafah akan demikian itu, dan perhamba menjaga akan dia atasnya, maka tiada hirau ia ...” (Hadiqatul Azhar, 1321:158)

2. “Dan adalah hamba amat-amati pada mentashihkan dia sekira-kira yang mudah bagi hamba.

“Tetapi dengan sebab banyak salah pada naskhah asalnya, tiada ada yang lain boleh muraja’ah serta pula yang menulisnya orang Arab tiada tahu membacanya. Jadi ada juga tinggal sedikit-sedikit yang salahnya. Maka hamba tashihkan pula kemudian daripada capnya. Hamba himpunkan pada satu maka helai akan segala lafaz yang salah yang hamba lihatkan dia dan yang betulnya serta dengan angka muka helainya dan barisnya supaya mudah bagi orang yang membaiki dia kemudian”. (Kata Pengantar Tashih Hidayatus Salikin, format kecil, cetakan Bombay)

Daripada kalimat yang tertulis pada angka (1) dapat disimpulkan Sheikh Ahmad al-Fatani memandang sangat penting hak sesuatu huruf, sehingga perkara kecil mengenai titik pada sesuatu huruf mesti dipelihara dengan baik.

Menurut beliau, setiap huruf mempunyai haknya tersendiri. Dari sini dapat disimpulkan bahawa Sheikh Ahmad al-Fatani juga berusaha menyeragamkan titik atau tanda-tanda lain pada huruf.

Pada angka (2) pula memberikan maklumat bahawa walaupun sesuatu karya telah ditashih, namun kesilapan jalan bahasa ataupun salah pada ejaan juga akan terjadi. Beliau maksudkan dengan perkataannya, “... serta pula yang menulisnya orang Arab tiada tahu membacanya ...”, adalah orang yang menjalankan penyalinan naskhah atau pun membuat klise daripada timah yang pada zaman itu memang bukan dikerjakan oleh orang Melayu.

Oleh kerana mereka tidak pandai bahasa Melayu dan tidak pandai membaca tulisan Melayu/Jawi, maka baik jalan bahasa ataupun ejaan pada kosa kata sering terjadi kesalahan. Dari sini juga dapat diambil kesimpulan bahawa akibat daripada ini boleh menjadikan ejaan pada kitab Melayu/Jawi klasik tidak seragam. Maka itu kita tidak perlu mempersoalkan atau mempersalahkan, lalu dikatakan tokoh-tokoh Melayu terdahulu tidak berusaha menyeragamkan ejaan Melayu/Jawi.

Selain persoalan yang tersebut di atas, perlu juga diketahui bahawa ejaan Melayu/Jawi dalam kitab-kitab yang dicetak peringkat awal yang terdiri dari cetakan Matba’ah al-Miriyah al-Kainah bi Bulaq, Mesir, cetakan Matba’ah Miriyah, Istanbul, dan cetakan Matba’ah al-Miriyah al-Kainah, Mekah, ataupun cetakan-cetakan lain yang dimulai tahun 1288 H/1871 M hingga tahun 1300 H/1882 M banyak perbezaan dengan cetakan sesudah tahun 1300 H/1880 M itu.

Ini kerana cetakan pada peringkat awal Sheikh Ahmad al-Fatani lebih menekankan supaya judul kitab Melayu/Jawi dicetak dengan sebanyak yang mungkin kerana dikhuatiri di belakang hari permodalan untuk itu akan tergendala.

Cetakan sesudah tahun 1300 H/1882 M barulah ejaan lebih diperkemaskan lagi namun keseragaman juga sukar untuk dicapai, disebabkan hal-hal yang telah disebutkan itu dan lain-lain dalam permasalahan yang belum dapat diceritakan dengan jelas dalam artikel yang ringkas ini.

Selain itu kadang-kadang dalam dunia perniagaan, hanya ditukar nama percetakan dan tahun saja, tetapi klisenya masih digunakan klise cetakan yang diusahakan lebih awal. Cetakan yang dilakukan di Bombay pula ada yang dalam pengawasan Sheikh Ahmad al-Fatani dan sebahagian besarnya merupakan cetak rompak.

Cetakan Asia Barat disalin kembali oleh orang-orang yang bukan berasal dari dunia Melayu di Bombay, dan mereka juga tidak tahu bahasa dan ejaan Melayu/Jawi. Hal ini sangat ketara di antaranya, seperti: Hidayatus Salikin, cetakan format kecil yang berbeza dengan cetakan Asia Barat.

Kesimpulan, penulis tidak sependapat dengan beberapa pengkaji yang mengatakan bahawa telah terjadi perubahan ejaan Melayu/Jawi menurut peringkat-peringkat perkembangan zaman.

Menurut penelitian penulis, dari beberapa tulisan pada manuskrip mulai abad ke-16 hingga abad ke-19, dan pelbagai cetakan litografi hingga cetakan yang menggunakan klise timah dimulai di Asia Barat, bentuk ejaan ada yang seragam pada setiap zaman dan ada pula yang tak seragam. Persamaan ejaan dan ketidakseragaman adalah disebabkan beberapa faktor:

*Kerana luasnya dunia Melayu

*Sistem penerapan ejaan setiap daerah yang berlainan

*Dialek bahasa yang berbeza-beza

*Perkataan yang berasal dari bahasa Arab di tempat yang lebih banyak mengenal bahasa itu berbeza penulisannya dengan tempat-tempat yang kurang menghayati bahasa Arab itu.

lPerkembangan mutakhir tidak ada titik temu antara pendapat golongan pendidikan agama terutama sistem pondok dengan pendidikan cara barat.

Monday, November 17, 2008

Solat boleh sembuhkan penyakit ?

dari http://www.abuaslam.com

Solat merupakan ibadah wajib buat umat Islam. Hasil kajian beberapa pensyarah Universiti Malaya mendapati solat juga berupaya menyembuhkan berbagai penyakit antaranya penyakit jantung dan mati pucuk (ED).

Kajian mereka juga menunujukkan solat berjamaah mempunyai kelebihan saintifik berbanding solat bersendirian..Ayuh kita tunaikan solat..bukan sekadar pahala di akhirat..di dunia pun faedahnya kita dapat..

Justeru saya sertakan berita menarik ini yang diperolehi dari berita harian online hari ini buat renungan dan tatapan semua

—————-

Sembahyang juga boleh rawat penyakit kritikal

Oleh Ziauddin Sharuddin
zia@bharian.com.my


Prof Dr Wan Abu Bakar (kanan) bersama Dr Fatimah dan Ng Siew Chok bersama buku mengenai rahsia solat dari segi sains.

HASIL kajian Jabatan Kejuruteraan Biomedikal Universiti Malaya mendapati setiap gerakan solat mempunyai manfaat tersendiri yang mampu meningkatkan tahap kesihatan secara menyeluruh.

Berita Minggu mendapatkan pandangan setiap pengkaji mengenai hasil kajian masing-masing.

Profesor Dr Wan Abu Bakar Wan Abas - Aktiviti Otot

Beliau yang mengkaji aktiviti otot memberitahu manusia perlu sentiasa melakukan regangan dan senaman kerana otot menjadi lebih kuat apabila selalu digunakan.

Katanya, hasil kajian mendapati solat yang membabitkan gerakan tubuh seperti berdiri, tunduk dan bongkok menyamai senaman ringan.

“Kebanyakan otot serta sendi bergerak ketika solat. Umat Islam beruntung kerana solat yang wajib dilakukan setiap hari menyamai aktiviti senaman dan regangan yang memperkuatkan sistem otot dan fizikal tubuh,” katanya.

Dr Fatimah meneliti kertas bacaan ujian yang keluar dari alat analisis penyepadanan bio.

Malah, katanya solat sama seperti terapi fizikal yang jika dilakukan secara berterusan dan betul menghasilkan kesan positif terhadap tubuh.

Beliau berkata, kajian lebih teliti sedang dilakukan untuk mengenap pasti otot yang aktif ketika solat.

Ng Siew Chok - Isyarat Otak

Beliau berkata, perubahan kimia berlaku apabila otak aktif. Proses kimia yang menyebabkan pergerakan ion atau atom membawa cas elektrik boleh diukur menggunakan elektrod yang diletakkan pada kulit kepala. Sejenis alat, iaitu EEG (Electroencephalography) digunakan untuk mengukur isyarat otak daripada aktiviti elektrik.

“Gelombang otak mempunyai beberapa frekuensi irama yang dipengaruhi oleh keadaan fizikal dan emosi. Jenis gelombang otak Alfa (8-13 Hz) menunjukkan keadaan tenang,” katanya

Walaupun bukan Islam, Siew Chok kagum terhadap hasil kajian yang dilakukannya apabila mendapati keadaan dan pemikiran orang selepas bersolat tenang dan menyamai keadaan selepas bangun tidur.

“Ada fenomena menarik dalam solat, iaitu keadaan berdiri seketika sebelum sujud sebagai peringkat paling tenang ketika bersolat. Saya bukan Islam dan diberitahu bahawa keadaan itu adalah tamakninah,” katanya.

Ketika itu, katanya isyarat alfa meningkat secara mendadak yang menunjukkan seseorang itu berada dalam keadaan tenang.

Siew Chok berkata, solat juga meningkatkan penumpuan terhadap sesuatu perkara dan memperkuatkan kuasa otak.

Sehubungan itu, katanya solat membolehkan seseorang itu menyediakan otak untuk lebih bersedia terhadap sesuatu cabaran yang perlu dihadapinya dalam aktiviti harian.

Dr Fatimah Ibrahim - Komposisi Tubuh

Beliau berkata, komposisi tubuh mengandungi empat komponen utama, iaitu tisu aktif, tisu tulang, komponen air dan lemak.

Beliau berkata, ada beberapa kaedah untuk mengukur komposisi tubuh, tetapi kajian itu menggunakan Analisis Penyepadanan Bio yang menghasilkan keputusan tepat, pantas dan selamat, berbanding pengambilan darah.

“Teknik ini tidak digunakan secara meluas di hospital negara ini, tetapi di Amerika Syarikat, teknik ini digunakan untuk menilai status penyakit seperti Aids, diabetes, demam denggi dan pelbagai penyakit kritikal lain,” katanya.

Dalam kajian ini, katanya model untuk mendapatkan komposisi tubuh terbaik adalah dengan melakukan lima perkara, iaitu solat lima kali sehari, memahami maksud bacaan dalam solat, solat berjemaah, rukuk dengan betul (90 darjah) dan melentikkan jari kaki ketika duduk antara sujud dan tahyat akhir.

Dr Fatimah berkata, orang yang tidak melakukan lima perkara ini mempunyai komposisi tubuh yang kurang baik.

Katanya, kajian mendapati secara keseluruhan orang yang solat berjemaah mempunyai kesihatan lebih baik berbanding yang bersolat secara bersendirian.

“Kita mendapati apabila berjemaah, orang yang melakukan solat bersentuh bahu ke bahu. Tubuh manusia seperti bateri. Ketika bersolat, cas tubuh manusia mengalir seperti dalam litar dan akhirnya meneutralkan cas tubuh.

“Sebelum solat, ada orang yang penat dan ada yang tidak penat. Ketika solat, orang yang tidak penat dan mempunyai cas positif akan mengalirkan cas positif kepada orang yang letih dan mempunyai cas negatif,” katanya.

Katanya, ini yang menyebabkan orang yang bersolat jemaah mempunyai badan bertenaga dan lebih tenang.

Dr Fatimah berkata, solat tarawih dan berpuasa juga memberi kebaikan dan ini terbukti berdasarkan kajian yang dilakukan.

Sebelum Ramadan bermula, katanya komposisi badan diukur dan selepas 21 hari berpuasa, komposisi tubuh yang diukur semula mendapati keadaan tubuh sihat seperti kolesterol rendah akibat kadar pembakaran lemak yang meningkat serta paras glukos rendah.

Selain itu, katanya posisi tubuh (posture) dalam solat dapat mengubat sakit pinggang. Malah jika berjumpa doktor, pesakit disuruh melakukan senaman seperti berdiri dan membongkokkan tubuh yang menyamai gerakan solat.

Beliau berkata, keputusan positif itu adalah berdasarkan ukuran saintifik dengan meletakkan beberapa sensor (pengesan) di tulang belakang pesakit untuk melihat isyarat otot.

Katanya, hasil kajian mendapati pesakit yang mengikuti terapi solat selama sebulan, iaitu dengan membuat rukuk 90 darjah, sakit pinggangnya berkurangan.

“Ini membuktikan terapi solat boleh digunakan untuk merawat sakit pinggang. Kita akan menerbitkan buku kedua terapi solat yang bukan saja sesuai untuk wanita normal, tetapi untuk wanita mengandung. Bukan Islam juga boleh mengikuti terapi ini dengan melakukan senaman sama seperti gerakan solat,” katanya.

Jangan terkejut kerana solat boleh merawat Erektil Disfungsi (ED) atau lebih dikenali sebagai mati pucuk, masalah kesihatan yang lelaki amat takut.

Untuk lelaki normal, keupayaan seksual adalah tiga kali penegangan ketika tidur dan volum ketika ketegangan mesti lebih 200 peratus.

“Kajian dilakukan dengan mengukur zakar (pesakit diajar melakukan ukuran). Pada bulan pertama, tiada ketegangan langsung, tetapi selepas melakukan terapi selama dua bulan iaitu dengan melakukan solat tambahan, sudah ada ketegangan dan volum mencapai tahap normal,” katanya.

Beliau berkata, terapi adalah dengan cara melakukan solat sunat sebanyak tiga kali seminggu dengan setiap terapi sebanyak 12 rakaat atau kira-kira 30 minit

Selain itu, katanya antara hasil kajian yang menarik perhatian pakar sakit jantung ialah mengenai kadar denyutan jantung kerana selama ini, kajian saintifik lain menyatakan bahawa kadar denyutan jantung paling rendah adalah ketika berbaring.

“Kajian mendapati ketika solat, keadaan sujud mencatatkan kadar denyutan paling rendah dan lebih baik berbanding ketika baring. Ini menunjukkan posisi tubuh ketika solat adalah bagus,” katanya.

Sehubungan itu, katanya kajian akan dilakukan dengan lebih meluas untuk melihat sama ada posisi tubuh ketika solat boleh merawat sakit jantung.

Katanya, pakar jantung gembira dengan hasil kajian itu kerana boleh memperkenalkan terapi solat kepada pesakit jantung untuk melakukan senaman. Ketika ini, setiap pesakit jantung perlu melakukan senaman selama 30 minit setiap hari.

Monday, November 10, 2008

Misteri di Balik Tindihan Ketika Tidur

ilustrasi sleep paralysis


Pernah terbangun dari tidur, tapi sulit bergerak ataupun berteriak? Tenang, Anda bukan sedang diganggu mahkluk halus. Ini penjelasan ilmiahnya!

KEJADIAN ini sering saya alami sejak zaman SMA, bahkan hingga sekarang (meski frekuensinya sudah sangat berkurang). Saat hendak bangun dari tidur atau baru saja terlelap, saya merasa seperti ditindih sesuatu. Ini membuat saya sulit bangun ataupun berteriak minta tolong.

Lalu, ada sedikit rasa dingin menjalar dari ujung kaki ke seluruh tubuh. Untuk bisa bangun, satu-satunya cara adalah menggerakkan ujung kaki, ujung tangan atau kepala sekencang-kencangnya hingga seluruh tubuh bisa digerakkan kembali.

Setelah itu, biasanya saya tidak berani tidur. Takut kesadaran saya hilang atau kejadian itu berulang lagi. Apalagi saat kejadian, saya seperti melihat sebuah bayangan di kegelapan.
Pernah saya saya bercerita tentang hal ini pada ibu saya. Beliau mengatakan saya mengalami tindihan. Dan menurut kepercayaan orang tua, yang menindih adalah makhluk halus. Ih, seram ya! Namun, logika saya berusaha mencari penjelasan ilmiah. Inilah hasilnya

Sleep Paralysis
Menurut medis, keadaan ketika orang akan tidur atau bangun tidur merasa sesak napas seperti dicekik, dada sesak, badan sulit bergerak dan sulit berteriak disebut sleep paralysis alias tidur lumpuh (karena tubuh tak bisa bergerak dan serasa lumpuh). Hampir setiap orang pernah mengalaminya. Setidaknya sekali atau dua kali dalam hidupnya.

Sleep paralysis bisa terjadi pada siapa saja, lelaki atau perempuan. Dan usia rata-rata orang pertama kali mengalami gangguan tidur ini adalah 14-17 tahun. Sleep paralysis alias tindihan ini memang bisa berlangsung dalam hitungan detik hingga menit. Yang menarik, saat tindihan terjadi kita sering mengalami halusinasi, seperti melihat sosok atau bayangan hitam di sekitar tempat tidur. Tak heran, fenomena ini pun sering dikaitkan dengan hal mistis.

Di dunia Barat, fenomena tindihan sering disebut mimpi buruk inkubus atau old hag berdasarkan bentuk bayangan yang muncul. Ada juga yang merasa melihat agen rahasia asing atau alien. Sementara di beberapa lukisan abad pertengahan, tindihan digambarkan dengan sosok roh jahat menduduki dada seorang perempuan hingga ia ketakutan dan sulit bernapas.

Kurang Tidur
Menurut Al Cheyne, peneliti dari Universitas Waterloo, Kanada, sleep paralysis, adalah sejenis halusinasi karena adanya malfungsi tidur di tahap rapid eye movement (REM).

Sebagai pengetahuan, berdasarkan gelombang otak, tidur terbagi dalam 4 tahapan. Tahapan itu adalah tahap tidur paling ringan (kita masih setengah sadar), tahap tidur yang lebih dalam, tidur paling dalam dan tahap REM. Pada tahap inilah mimpi terjadi.

Saat kondisi tubuh terlalu lelah atau kurang tidur, gelombang otak tidak mengikuti tahapan tidur yang seharusnya. Jadi, dari keadaan sadar (saat hendak tidur) ke tahap tidur paling ringan, lalu langsung melompat ke mimpi (REM).

Ketika otak mendadak terbangun dari tahap REM tapi tubuh belum, di sinilah sleep paralysis terjadi. Kita merasa sangat sadar, tapi tubuh tak bisa bergerak. Ditambah lagi adanya halusinasi muncul sosok lain yang sebenarnya ini merupakan ciri khas dari mimpi.

Selain itu, sleep paralysis juga bisa disebabkan sesuatu yang tidak dapat dikontrol. Akibatnya, muncul stres dan terbawa ke dalam mimpi. Lingkungan kerja pun ikut berpengaruh. Misalnya, Anda bekerja dalam shift sehingga kekurangan tidur atau memiliki pola tidur yang tidak teratur.

Jangan Anggap Remeh
Meski biasa terjadi, gangguan tidur ini patut diwaspadai. Pasalnya, sleep paralysis bisa juga merupakan pertanda narcolepsy (serangan tidur mendadak tanpa tanda-tanda mengantuk), sleep apnea (mendengkur), kecemasan, atau depresi.

Jika Anda sering mengalami gangguan tidur ini, sebaiknya buat catatan mengenai pola tidur selama beberapa minggu. Ini akan membantu Anda mengetahui penyebabnya. Lalu, atasi dengan menghindari pemicu. Bila tindihan diakibatkan terlalu lelah, coba lebih banyak beristirahat.

Kurang tidur pun tidak boleh dianggap remeh. Jika sudah menimbulkan sleep paralysis, kondisinya berarti sudah berat. Segera evaluasi diri dan cukupi kebutuhan tidur. Usahakan tidur 8-10 jam pada jam yang sama setiap malam.

Perlu diketahui juga, seep paralysis umumnya terjadi pada orang yang tidur dalam posisi telentang (wajah menghadap ke atas dan hampir nyenyak atau dalam keadaan hampir terjaga dari tidur). Itu sebabnya, kita perlu sering mengubah posisi tidur untuk mengurangi risiko terserang gangguan tidur ini.

Nah, jika tindihan disertai gejala lain, ada baiknya segera ke dokter ahli tidur atau laboratorium tidur untuk diperiksa lebih lanjut. Biasanya dokter akan menanyakan kapan tindihan dimulai dan sudah berlangsung berapa lama. Catatan yang telah Anda buat tadi akan sangat membantu ketika memeriksakan diri ke dokter.

Mitos Sleep Paralysis Di Berbagai Negara
- Di budaya Afro-Amerika, gangguan tidur ini disebut the devil riding your back hantu atau hantu yang sedang menaiki bahu seseorang.
- Di budaya China, disebut gui ya shen alias gangguan hantu yang menekan tubuh seseorang.
- Di budaya Meksiko, disebut se me subio el muerto dan dipercaya sebagai kejadian adanya arwah orang meninggal yang menempel pada seseorang.
- Di budaya Kamboja, Laos dan Thailand, disebut pee umm, mengacu pada kejadian di mana seseorang tidur dan bermimpi makhluk halus memegangi atau menahan tubuh orang itu untuk tinggal di alam mereka.
- Di budaya Islandia, disebut mara. Ini adalah kata kuno bahasa Island. Artinya hantu yang menduduki dada seseorang di malam hari, berusaha membuat orang itu sesak napas dan mati lemas.
- Di budaya Tuki, disebut karabasan, dipercaya sebagai makhluk yang menyerang orang di kala tidur, menekan dada orang tersebut dan mengambil napasnya.
- Di budaya Jepang, disebut kanashibari, yang secara literatur diartikan mengikat sehingga diartikan seseorang diikat oleh makhluk halus.
- Di budaya Vietnam, disebut ma de yang artinya dikuasai setan. Banyak penduduk Vietnam percaya gangguan ini terjadi karena makhluk halus merasuki tubuh seseorang.
- Di budaya Hungaria, disebut lidercnyomas dan dikaitkan dengan kata supranatural boszorkany (penyihir). Kata boszorkany sendiri berarti menekan sehingga kejadian ini diterjemahkan sebagai tekanan yang dilakukan makhluk halus pada seseorang di saat tidur.
- Di budaya Malta, gangguan tidur ini dianggap sebagai serangan oleh Haddiela (istri Hares), dewa bangsa Malta yang menghantui orang dengan cara merasuki orang tersebut. Dan untuk terhindar dari serangan Haddiela, seseorang harus menaruh benda dari perak atau sebuah pisau di bawah bantal saat tidur.
- Di budaya New Guinea, fenomena ini disebut Suk Ninmyo. Ini adalah pohon keramat yang hidup dari roh manusia. Pohon keramat ini akan memakan roh manusia di malam hari agar tidak menggangu manusia di siang hari. Namun, seringkali orang yang rohnya sedang disantap pohon ini terbangun dan terjadilah sleep paralysis.